Tieteellisen menetelmän vaiheet psykologian tutkimuksessa

Mikä on tieteellinen menetelmä ja miten sitä käytetään psykologiassa? Psykologit ja muut yhteiskuntatieteilijät ehdottavat säännöllisesti ihmisen käyttäytymistä koskevia selityksiä. Epävirallisemmalla tasolla ihmiset arvostavat muiden aikomuksia, motiiveja ja toimia päivittäin.

Vaikka jokapäiväiset tuomiot, jotka teemme ihmisen käyttäytymisestä ovat subjektiivisia ja anekdootteja, tutkijat käyttävät tieteellistä menetelmää psykologian tutkimiseen objektiivisella ja systemaattisella tavalla .

Näiden tutkimustulosten tulokset raportoidaan usein suosittujen tiedotusvälineiden kautta, mikä johtaa siihen, että monet ihmettelevät, miten tai miksi tutkijat saivat aikaan johtopäätöksensä.

Jotta ymmärtäisit psykologien ja muiden tutkijoiden perehtyneisyyden, sinun täytyy tietää lisää tutkimusprosessista, jota käytetään psykologian tutkimiseen ja perusvaiheisiin, joita käytetään kaikenlaisen psykologisen tutkimuksen suorittamisessa. Tunnistamalla tieteellisen menetelmän vaiheet voit ymmärtää paremmin prosessi tutkijat menevät läpi saadakseen johtopäätöksiä ihmisen käyttäytymisestä.

Mikä on tieteellinen menetelmä?

Psykologisten tutkimusten tavoitteena on kuvailla, selittää, ennustaa ja ehkä vaikuttaa henkisiin prosesseihin tai käyttäytymiseen. Tätä varten psykologit hyödyntävät tieteellistä menetelmää psykologisen tutkimuksen suorittamiseksi. Tieteellinen menetelmä on joukko periaatteita ja menettelytapoja, joita tutkijat käyttävät kysymysten kehittämiseen, tietojen keräämiseen ja johtopäätöksiin.

Mitkä ovat psykologian tieteellisen tutkimuksen tavoitteet? Tutkijat pyrkivät kuvaamaan käyttäytymistä ja selittämään, miksi nämä käyttäytymiset tapahtuvat; ne pyrkivät myös luomaan tutkimusta, jota voidaan käyttää ennakoimaan ja jopa muuttamaan ihmisen käyttäytymistä.

Avain ehdoin tietää

Ennen kuin tutkija voi aloittaa, heidän on valittava opiskelemaan aihe. Kun mielenkiintoinen alue on valittu, tutkijoiden on tehtävä perusteellinen katsaus asiaa koskevaan kirjallisuuteen. Tämä katsaus antaa arvokasta tietoa siitä, mitä aiheesta on jo kerrottu ja mihin kysymyksiin on vastattava.

Kirjallisuuskatsaukseen voi kuulua huomattava määrä kirjallisia aineistoja sekä kirjoista että akateemisista aikakauslehdistä. Tutkijan keräämät asiaankuuluvat tiedot esitellään julkaistun lopullisen tutkimuksen tulosten osassa. Tämä tausta-aineisto auttaa myös tutkijaa tekemään ensimmäisen merkittävän askeleen psykologian tutkimuksessa - hypoteesin laatimisessa.